สมาคมพรีม่าคือใคร
พรีม่า

PReMA คือใคร?

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ หรือ พรีม่า (Pharmaceutical Research and Manufacturers Association หรือ PReMA) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีสมาชิกสมาคมที่ล้วนเป็นบริษัทที่มีหรือเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนายา ใหม่ๆ เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายที่ยังไม่สามารถรักษาได้ หรือเพื่อให้การรักษาโรคมีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป
พรีม่า ยังมุ่งมั่นที่จะให้คนไทยมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยาระดับสากล ซึ่งเป็นแรงผลักดันสู่การคิดค้นยานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม เพื่อประโยชน์ของประชาชนไทยโดยทั่วไป ให้มีสุขภาพดีและมีความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจต่างๆ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกด้วย
- ศึกษาประวัติความเป็นมาของ PReMA ได้ที่นี่
- ดูรายชื่อและรายละเอียดของสมาชิกของ PReMA ได้ที่นี่

ปรัชญาของ PReMA

“นวัตกรรมยาเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า” (Innovative Medicines. Healthier Life.) คือปรัชญาที่ พรีม่า และบริษัทสมาชิกยึดถือมาตลอด นั่นคือการมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะคิดค้นนวัตกรรมยาใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น

พันธกิจของ PReMA

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) ส่งเสริมให้คนไทย มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ด้วยการเข้าถึงยานวัตกรรมที่ผ่านขบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์และระบบสาธารณสุข สมาคมสนับสนุนสิทธิของประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการแพทย์ เภสัชกรรม และพยาบาล ในการเลือกใช้ยาคุณภาพที่สามารถให้ผลการรักษาโรคได้สูงสุด
- อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของ PReMA ได้ที่นี่
IFPMA

สมาชิกองค์กรระดับโลก

พรีม่าได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์นานาชาติ ( IFPMA) ซึ่งมีสมาคมด้านเภสัชภัณฑ์ต่างๆ ทั่วโลกร่วมเป็นสมาชิก นอกจากนี้ พรีม่ายังเป็นสมาชิกขององค์กร World Self-Medication Industry (WSMI) ซึ่งเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมยาสําหรับประชาชนซื้อเพื่อรักษาตนเองได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ (OTC)