ที่ตั้งสมาคมพรีม่า

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA)
ที่อยู่ : 408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทร : (02) 619-0232-6 โทรสาร : (02) 619-0237 อีเมล : office@prema.or.th เว็บไซต์ : www.prema.or.th

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อขอรับข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติม


ชื่อ  
  อีเมล  
  เพศ ชาย หญิง
  อายุ  
  เบอร์โทรศัพท์  
  ข้อความของคุณ
  สนใจเรื่อง
ยานวัตกรรม สุขภาพทั่วไป โรคหัวใจ
   
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคจิตเภท
   
  อื่นๆ โปรดกรอก  
บริษัทที่ถูกร้องเรียน  
  เอกสารอ้างอิง  
  ข้อร้องเรียน (โปรดระบุวันที่ เวลา สถานที่)

กรุณาให้ข้อมูลของผู้ร้องเรียนเพื่อการติดต่อกลับขอข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อ-นามสกุล  
  องค์กร  
  ที่อยู่
  เบอร์โทรศัพท์  
  อีเมล  
   

หมายเหตุ: การร้องเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิกของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางการขายและการตลาดเท่านั้น ข้อมูลที่ร้องเรียนมาทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการว่าด้วยการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดหลักเกณฑ์ทางการขายและการตลาดซึ่งเป็นอิสระจากสมาคม