Health Knowledge Zone
  print 

Drug Innovation

7 January 2013
คลิปสร้างสรรค์ I am innovation (ฉันคือ....นวัตกรรม) พร้อมคำบรรยายไทย
more detail
22 April 2010
ความจริงเกี่ยวกับยาที่ไม่เป็นข่าว
more detail
10 November 2009
ร่างกายมนุษย์นั้นน่าอัศจรรย์...แต่มันก็เปราะบางนัก โรคร้ายและความผิดปกติหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นั้นยังไม่สามารถรักษาได้ โชคดีที่วิทยาศาสตร์นั้นพัฒนาอยู่เรื่อยๆ เราได้ค้นพบว่าร่างกายของเราทำงานอย่างไร ทำไมเราถึงป่วย ความท้าทายก็คือ การที่จะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นคว้ายานวัตกรรมมารักษาโรคที่ยัง รักษาไม่หาย ซึ่งเป็นความหวังสำหรับเราทุกคน
more detail
3 August 2009
Most people still misunderstand some issues in pharmaceutical industry. We are here to provide the facts with good reference.
more detail
3 August 2009
Most people still misunderstand some issues in pharmaceutical industry. We are here to provide the facts with good reference.
more detail
3 August 2009
Most people still misunderstand some issues in pharmaceutical industry. We are here to provide the facts with good reference.
more detail
3 August 2009
Most people still misunderstand some issues in pharmaceutical industry. We are here to provide the facts with good reference.
more detail
22 May 2009
It's easy to forget, but not very long ago the treatments we might today take for granted hadn't yet been developed. Perhaps there weren't any medicines at all for the disease, or those that did exist weren't very effective or had serious side effects. The contrast between treatments of yesteryear and today highlights how far we have come, as well as the importance of continued innovation.
more detail
13 May 2009
มาดูขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนายากันว่า กว่าจะได้ยาแต่ละชนิดที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงนั้น ต้องผ่านอะไรกันมาบ้าง
more detail
13 May 2009
การพัฒนายาใหม่ 1 ชนิด ต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษอย่างยิ่ง ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายมหาศาล ผู้คนหลายพันคน ระยะเวลามากกว่าทศวรรษ และอาจไม่ประสบความสำเร็จ
more detail
4 May 2009
The time line of an innovation in pharmaceutical industry.
more detail

Disease Knowledge

3 December 2009
ปวดหลัง - ร่วมเสริมสร้างความรู้โดย PReMA : นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า - http://www.prema.or.th
more detail
3 December 2009
ปวดคอ - ร่วมเสริมสร้างความรู้โดย PReMA : นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า - http://www.prema.or.th
more detail
3 December 2009
39 ปีของพรีม่า ในการส่งเสริมนวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
more detail
3 December 2009
สรุปขั้นตอนกระบวนการวิจัยพัฒนายาจนกระทั่ งมาเป็นยาที่ทุกคนรับประทานกัน
more detail
3 December 2009
วิธีตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง (วีดีโอนี้เป็นของ สน.ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) - ร่วมเสริมสร้างความรู้โดย PReMA : นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า - http://www.prema.or.th
more detail
3 December 2009
พอ.นพ.กุศทินญ์ บูรณะวิทย์ อ.หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา กองการศึกษาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า จะบอกถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค วิธีการป้องกันและการรักษาตลอดจนการพัฒนาย าที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงลดน้อยลงแต่มีประ สิทธิภาพในการรักษาดีขึ้น - ร่วมเสริมสร้างความรู้โดย PReMA : นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า - http://www.prema.or.th
more detail
2 December 2009
มะเร็งปากมดลูก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตในสตรีเป็นลำดับต้นๆ สาเหตุที่เกิดก็ยังไม่แน่ชัด พอ.นพ.กุศทินญ์ บูรณะวิทย์ อ.หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า จะบอกถึงวิธีการป้องกัน แม้ว่าในปัจจุปัน นวัตกรรมยาได้พัฒนาจนมีวัคซีนป้องกันแล้วก็ตาม แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคนี้ควบคู่กันไปด้วย - ร่วมเสริมสร้างความรู้โดย PReMA : นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า - http://www.prema.or.th
more detail
1 December 2009
หวัด ไข้หวัดใหญ่หรือโรคติดเชื้อแทบทุกชนิดป้อง กันได้ด้วยการล้างมือจริงหรือ? ศ.นพ.สมศักดิ์ โลห์เลขา นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จะตอบคำถามนี้ พร้อมทั้งให้ทุกคนมีจิตสาธารณะคือเมื่อเป็ นไข้หรือคิดว่าเป็นหรือโรคติดต่อชนิดต่างๆ ต้องใส่หน้ากากทุกครั้งโดยเฉพาะในที่ชุมชน - ร่วมเสริมสร้างความรู้โดย PReMA : นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า - http://www.prema.or.th
more detail
1 December 2009
สำหรับครอบครัวที่กำลังจะมีลูกหรือมีลูกอา ยุไม่เกิน 7 ขวบ ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก จะบอกถึงวิธีการสร้างเกราะป้องกันโรคต่างๆ ให้กับลูกที่เรารัก ทำได้ง่ายๆและฟรี - ร่วมเสริมสร้างความรู้โดย PReMA : นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า - http://www.prema.or.th
more detail
1 December 2009
โรคหัวใจ สาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ1ของโรคต่างๆ พลอากาศตรี นพ.บรรหาร กออนันตกูล อายุรแพทย์โรคหัวใจ จะบอกถึงสาเหตุและวิธีการป้องกันซึ่งทำได้ ง่ายๆ - ร่วมเสริมสร้างความรู้โดย PReMA : นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า - http://www.prema.or.th
more detail
1 December 2009
สมองเสื่อม เกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วจะมีวิธีการป้องกันหรือถ้าเป็นแล้ว จะมีทางรักษาได้หรือไม่ ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ หน.สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จะบอกถึงสาเหตุการเกิด พร้อมทั้งวิธีการป้องกันและรักษาให้ทราบ - ร่วมเสริมสร้างความรู้โดย PReMA : นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า - http://www.prema.or.th
more detail
1 December 2009
สมองเสื่อม เกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วจะมีวิธีการป้องกันหรือถ้าเป็นแล้ว จะมีทางรักษาได้หรือไม่ ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ หน.สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จะบอกถึงสาเหตุการเกิด พร้อมทั้งวิธีการป้องกันและรักษาให้ทราบ - ร่วมเสริมสร้างความรู้โดย PReMA : นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า - http://www.prema.or.th
more detail
1 December 2009
สำหรับผู้ที่ไม่พร้อมจะมีบุตรหรือมีบุตรมา กพอแล้ว รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ หน.หน่วยวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพูดถึง ชนิดและวิธีการของการคุมกำเนิด เพื่อให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมของแต่ละคน พร้อมทั้งข้อระวังที่ควรรู้ - ร่วมเสริมสร้างความรู้โดย PReMA : นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า - http://www.prema.or.th
more detail
1 December 2009
สำหรับผู้ที่ไม่พร้อมจะมีบุตรหรือมีบุตรมา กพอแล้ว รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ หน.หน่วยวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพูดถึง ชนิดและวิธีการของการคุมกำเนิด เพื่อให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมของแต่ละคน พร้อมทั้งข้อระวังที่ควรรู้ - ร่วมเสริมสร้างความรู้โดย PReMA : นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า - http://www.prema.or.th
more detail
1 December 2009
การกินยาที่ไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุให้การรัก ษาโรคไม่ได้ผล แล้วยังอาจเป็นโรคเพิ่มขึ้นอีกด้วย รศ.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จะบอกถึงวิธีการกินยาที่ถูกต้องและปลอดภัย - ร่วมเสริมสร้างความรู้โดย PReMA : นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า - http://www.prema.or.th
more detail
1 December 2009
การกินยาที่ไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุให้การรักษาโรคไม่ได้ผล แล้วยังอาจเป็นโรคเพิ่มขึ้นอีกด้วย รศ.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จะบอกถึงวิธีการกินยาที่ถูกต้องและปลอดภัย - ร่วมเสริมสร้างความรู้โดย PReMA : นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า - http://www.prema.or.th
more detail