PReMA Projects & Activities
  print 
  สมาธิสั้นจ๋า...เราจะดูแลคุณ Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 4 สค. เวลา 14:15 – 14:30 น. ทางวิทยุ จ.ส. 100   

       

รายการ :    “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ”

ออกอากาศทาง : สถานีวิทยุ จส. 100 (FM 100 MHz.)
วัน และ เวลาออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555 เวลา 14:15 น. – 14:30 น.

นภัทร พุกกะณะสุต

ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย

สมาธิสั้นจ๋า...เราจะดูแลคุณ

       รายการ “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ” ช่วงสุขภาพดีกับพรีม่า ในครั้งนี้ ได้มีการสนทนากันเกี่ยวกับเรื่อง “สมาธิสั้นจ๋า...เราจะดูแลคุณ” โดยได้รับเกียรติจากคุณนภัทร พุกกะณะสุต ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับโรคสมาธิสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณรัชนี แมนเมธี หรือป้าหนู รองประธานชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย ร่วมดำเนินรายการ

ทำความรู้จัก โรคสมาธิสั้น

       สาเหตุหลักของโรคสมาธิสั้นคือกรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ หรือการที่คุณพ่อสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ติดยาเสพติดในขณะที่คุณแม่ตั้งครรภ์ หรือระหว่างตั้งครรภ์และระหว่างคลอดคุณแม่มีปัญหาความเครียดหรือเจ็บป่วย หรือเมื่อเด็กโตขึ้นมาแล้วมีอาการบาดเจ็บทางสมอง ซึ่งปัจจุบันสามารถพบผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นได้ถึงร้อยละ 5 ของจำนวนประชากรเด็กทั้งหมดกว่า 20 ล้านคน
       โรคสมาธิสั้นมีอาการหลัก  3 ประการคือ
       1.ซุกซน อยู่ไม่นิ่ง เล่นแล้วไม่เก็บของ เล่นต่อไปเรื่อย ๆ ไม่สนใจอย่างอื่น
       2.รับผิดชอบอะไรไม่ได้ ไม่ฟังครูพูด จดงานไม่ทัน จดข้าม ทำงานในห้องเรียนไม่เสร็จ แหย่เพื่อน ทำการบ้านเองไม่ได้ ไม่อ่านหนังสือ ทำข้อสอบตามใจชอบ
       3.มีอาการฉุนเฉียว ขี้โมโห หุนหันพลันแล่น ไม่คิดก่อนทำ
       โรคสมาธิสั้นเกิดในเด็กตั้งแต่แรกเกิด และจะเริ่มเห็นอาการผิดปรกติตั้งแต่อายุ  3 ขวบขึ้นไป อย่างไรก็ตามมีพ่อ แม่ จำนวนมากที่ไม่ทราบว่าลูกของตนเองเป็นโรคสมาธิสั้น เพราะเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมักจะฉลาด พูดจาฉะฉาน และจะเถียงอย่างมีเหตุมีผล

การดูแลเด็กสมาธิสั้น

       แพทย์ที่จะให้การดูแลเด็กสมาธิสั้นคือจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ซึ่งโรคสมาธิสั้นสามารถรักษาให้หายได้ โดยส่วนใหญ่มักจะหายก่อนช่วงวัยรุ่น ซึ่งเด็กที่หายจากโรคสมาธิสั้นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ครอบครัวมีฐานะดี ทำให้สามารถเข้าถึงยาและการช่วยเหลือต่าง ๆ แต่เด็กที่มีฐานะปานกลางหรือด้อยกว่านั้น โอกาสในการเข้าถึงยาหรือความช่วยเหลือก็จะน้อย และเมื่อโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นก็มักจะสร้างอาชญากรรมทางสังคม
       สำหรับการรักษาโรคสมาธิสั้น ในขั้นต้นหากเด็กมีอาการตั้งแต่ในระดับปานกลางจนถึงมาก เรียนหนังสือไม่ได้ และคุณแม่เครียดมาก แพทย์ก็จะให้รับประทานยา ซึ่งมีหลายประเภท ดังนี้
       1.ยาที่ออกฤทธิ์ได้นาน 4 ชม. ซึ่งเด็กที่มีฐานะไม่ดีหรืออยู่ในชุมชนมักจะได้รับยาประเภทนี้
       2.ยาที่ออกฤทธิ์นาน 12 ชม. ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง

ปัญหาติดทีวี เกมส์คอมพิวเตอร์

       เด็กสมาธิสั้น จะเป็นเด็กที่ขาดความมั่นใจในตนเอง เนื่องจากพ่อ แม่ หรือเพื่อนจะปฏิบัติรุนแรงต่อเด็ก เพราะฉะนั้นเมื่อมีเกมส์เข้ามาก็จะติด เพราะในการเล่นเกมส์เขาคือผู้ชนะ ซึ่งส่วนใหญ่ของเด็กที่ติดเกมส์คอมพิวเตอร์จะเป็นเด็กโรคสมาธิสั้น

พ่อ แม่ และคนรอบข้าง ที่พึ่งของเด็กสมาธิสั้น

       คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู และพี่น้องเป็นที่พึ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กสมาธิสั้นหายจากอาการผิดปรกติก่อนเป็นวัยรุ่น ซึ่งหากคนรอบข้างของเด็กสมาธิสั้นยึดหลักทาน ศีล ภาวนา ซึ่งทำทานจะทำให้จิตใจมีความเมตตา และยินดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ส่วนการมีศีล 5 ก็จะทำให้ไม่อยากทำอะไรที่ไม่ดี เช่น การตีเด็ก การว่าเด็กเสีย ๆ หาย ๆ และภาวนาก็คือการสวดมนต์ ซึ่งจะทำให้เกิดสติ เวลาจะตีเด็กก็จะมีสติยับยั้งได้ ซึ่งหากเด็กสมาธิสั้นเติบโตขึ้นกับคนรอบข้างที่ยึดตามแนวทางเหล่านี้พร้อม ๆ กับยาที่ได้รับ อาการก็จะดีขึ้น
       นอกจากการยึดหลักทาน ศีล ภาวนา พ่อแม่ และคนรอบข้างก็ต้องไม่ยอมเด็กในสิ่งที่ไม่ถูก เช่น ความรับผิดชอบในการทำการบ้าน ความรับผิดชอบของหน้าที่ในบ้าน หากเด็กไม่ยอมก็ปล่อยให้ร้องไห้หรืออาละวาด แต่หลังจากเขาหยุด ก็ค่อยปลอบและชมที่เขาหยุด แต่ไม่ควรใช้การตี เพราะจะทำเด็กรู้สึกเกลียดชัง และทำให้อาการสมาธิสั้นแย่ลง

ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย

       เนื่องจากคุณนภัทรมีบุตรเป็นโรคสมาธิสั้น และต้องพาไปรักษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับคุณแม่ก็ป่วย ซึ่งคุณนภัสเครียดมาก วันหนึ่งก็ไปที่พบอายุรแพทย์โรคหัวใจที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา และเล่าเรื่องนี้ให้คุณหมอฟัง คุณหมอจึงชักชวนให้คุณนภัทรมาตั้งชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทยที่ศูนย์แพทย์พัฒนาเมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้ว
       สำหรับกิจกรรมของชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทยก็คือให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กสมาธิสั้น จัดกิจกรรมคลายทุกข์ให้คุณแม่ จัดกิจกรรมซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เด็กและพาเด็กไปเที่ยว เพราะปัจจัยที่จะทำให้อาการของเด็กสมาธิสั้นดีขึ้นก็คือ ยา ทาน ศีล ภาวนา ของพ่อ แม่ และคนรอบข้าง และการทำให้เด็กมีความสุข มีความภาคภูมิใจในตนเอง
       สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทยได้ที่ http://www.adhdthai.com/ หรือติดต่อไปได้ที่ โทร.0-2932-8439 และสำหรับผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น ก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาประดิษฐ์มนูธรรม ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี คุณหญิงปานทิพย์ อัทธเสรี และ นางนภัทร  พุกกะณะสุต  เลขที่บัญชี  613-2-13815-8

คำถามจากผู้ฟังทางบ้าน

Q: มีหลานอายุ  5 ปี เป็นโรคสมาธิสั้น แต่ไม่เคยพาไปพบแพทย์เลย จะสามารถหายได้หรือไม่?

A: หากคุณแม่มีความเครียดและตีเด็ก ควรนำเด็กไปพบแพทย์ ซึ่งหากต้องรอคิวในการพบแพทย์นาน ในเบื้องต้นก็สามารถปรึกษาชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทยได้

Back

Comment

Lumyuk Audio Clips

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

PReMA on Twitter

PReMA on Facebook