กิจกรรมและโครงการของสมาคมพรีม่า
  print 
25 กันยายน 2552
จัดโดย:สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ และ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552 ณ ห้อง โบเดอแลร์-โมลิแยร์ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
more detail
25 มิถุนายน 2552
ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอช1เอ็น1 องค์การอนามัยโลกได้เพิ่มระดับการเตือนภัยจากระดับ5 มาเป็นระดับสูงสุดคือระดับ6 หลายประเทศเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการป้องกัน และเตรียมพร้อมในการรับมือกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่มีแนวโน้มการระบาดอย่างต่อเนื่อง
more detail