กิจกรรมและโครงการของสมาคมพรีม่า
  print 
15 พฤศจิกายน 2554
ในช่วงเวลาที่คนไทยส่วนใหญ่กำลังประสบอุทกภัยร้ายแรงเช่นขณะนี้ รายการหนี้แผ่นดิน “สุขภาพดีกับพรีม่า” ได้รับเกียรติจากแพทย์ที่เป็นที่รู้จักมักคุ้นของผู้ชมโทรทัศน์ในประเทศไทยที่สุดท่านหนึ่ง คือ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ประชาสัมพันธ์ชมรมแพทย์เอกชน สูตินรีแพทย์ที่สนทนาหัวข้อเพศศึกษาได้อย่างนุ่มนวลน่ารัก เช่น ในรายการชูรักชูรส และอื่นๆ ซึ่งได้ออกมาเตือนภัย โรคที่มากับน้ำท่วม หลายโรค
more detail
11 ตุลาคม 2554
รายการหนี้แผ่นดิน “สุขภาพดีกับพรีม่า” สัปดาห์นี้มุ่งความสนใจมาที่เรื่องสุขภาพของตา อวัยวะสำคัญยิ่งของมนุษย์ ด้วยเรื่องโรคจอประสาทตาเสื่อม ซึ่งเป็นปัญหาของผู้สูงวัยจำนวนมาก และปัจจุบัน มีความก้าวหน้าในการรักษาอย่างน่าสนใจ โดยแขกรับเชิญคือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ประสาทฤทธา หัวหน้าหน่วยจอประสาทตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
more detail
27 กันยายน 2554
มะเร็งยังคงเป็นโรคร้ายที่คุกคามชีวิตผู้คน และมีแง่มุมต่างๆให้พูดถึงได้เสมอ รวมทั้งยังมีความเชื่อหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอีกมากเกี่ยวกับอาหารที่ผู้ป่วยมะเร็งควรรับประทาน ทั้งในช่วงป่วยหรือก่อนและหลังรับเคมีบำบัด รายการหนี้แผ่นดิน “สุขภาพดีกับพรีม่า” สัปดาห์นี้จึงได้หยิบยกเรื่องของ อาหารที่ถูกหลักสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง มาสนทนากับ นายแพทย์ ไนยรัฐ ประสงค์สุข อายุรแพทย์โรคมะเร็ง และกรรมการกลางมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และ แพทย์หญิง สิรกานต์ เตชะวณิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โภชนาการ
more detail
20 กันยายน 2554
เรื่องของนวัตกรรมนั้นเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์มากขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่คุณภาพชีวิต ซึ่งสิ่งที่ค้นพบและพัฒนาขึ้นมาใหม่ๆ ส่งผลอย่างมากในปัจจุบัน นวัตกรรมเหล่านี้ได้รับการต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อความกระจ่างในเรื่องนี้ ราการหนี้แผ่นดิน”สุขภาพดีกับพรีม่า” โดยพิธีกรกิตติมศักดิ์ คุณจาคี ฉายปิติศิริ ได้สนทนากับ ดร.ธนิต ชังถาวร ผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ พญ.กิติมา ยุทธวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า)
more detail
13 กันยายน 2554
25 กันยายนของทุกปี เป็นวันหัวใจโลก ซึ่งองค์การอนามัยโลกเชิญชวนให้ทุกประเทศรณรงค์ให้สังคมสนใจเรื่องสุขภาพของหัวใจ ในประเทศไทย จะมีกิจกรรมน่าสนใจขึ้นระหว่างวันที่ 14 ถึง 16 กันยายนนี้ โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน นำโดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
more detail
06 กันยายน 2554
ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันทำให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถรับมือกับโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เมื่อมะเร็งเกิดกับเด็กเล็กๆ ปัญหาก็ยิ่งซับซ้อนขึ้น เพราะไม่มีสาเหตุจากเรื่องการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อมะเร็งเหมือนผู้ใหญ่
more detail
23 สิงหาคม 2554
เอดส์อาจเป็นโรคที่กล่าวขวัญถึงกันอย่างกว้างขวาง แต่ความเข้าใจโรคอาจต่างกันไป ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งโรคและการรักษาได้มีพัฒนาการขึ้นมาอย่างมากในช่วงเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมานับแต่มีผู้ป่วยเอดส์รายแรกในประเทศไทย
more detail
09 สิงหาคม 2554
โรคที่คนทั่วไปอาจยังไม่รู้จัก แต่เป็นปัญหาสุขภาพอย่างสำคัญของคนในวัยทำงาน ได้แก่ Multiple Sclerosis หรือ เอ็มเอส ที่ภาษาไทยเรียกว่า ปลอกประสาทอักเสบ รายการสุขภาพดีกับพรีม่า จึงได้สนทนากับบุคคลสำคัญผู้เป็นทั้งแพทย์และผู้ป่วยโรคนี้ คือ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ประธานชมรมเอ็มเอสไทย ผู้รับผิดชอบงานต่างๆ มากมาย เช่น เป็นรักษาการรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี
more detail
19 กรกฎาคม 2554
รายการหนี้แผ่นดิน “สุขภาพดีกับพรีม่า” สัปดาห์นี้มุ่งความสนใจมาที่เรื่องสุขภาพของตา อวัยวะสำคัญยิ่งของมนุษย์ ด้วยเรื่องโรคจอประสาทตาเสื่อม ซึ่งเป็นปัญหาของผู้สูงวัยจำนวนมาก และปัจจุบัน มีความก้าวหน้าในการรักษาอย่างน่าสนใจ โดยแขกรับเชิญคือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ประสาทฤทธา หัวหน้าหน่วยจอประสาทตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
more detail
12 กรกฎาคม 2554
มะเร็งจัดได้ว่าเป็นโรคร้ายที่น่าสะพรึงกลัวโดยทั่วไป แต่การแพทย์สมัยใหม่ก็ทำให้เกิดความหวังสำหรับผู้ป่วยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาเฉพาะบุคคล (Personalised Healthcare – PHC) รายการหนี้แผ่นดิน “สุขภาพดีกับพรีม่า” สัปดาห์นี้ได้มีโอกาสสนทนาเรื่องนี้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
more detail
05 กรกฎาคม 2554
ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 3 ก.ค.2554 พรีม่าได้จัดการเสวนาเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ และการตอบคำถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของคนไทย เพื่อสร้างความกระจ่างต่อนโยบายของพรรคการเมืองด้านสุขภาพ ในโอกาสนี้รายการหนี้แผ่นดิน “สุขภาพดีกับพรีม่า” ได้มีโอกาสสนทนากับบุคคลสำคัญท่านหนึ่ง คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่เลขา กรรมการแพทยสภา และประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้เคยเป็นนายกแพทยสภามาถึง 5 สมัย หรือหากนับจริงๆก็ถึง 7 สมัย ในช่วงรอยต่อปีงบประมาณกับปีปฏิทินที่จะมีปัญหาการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการอย่างเช่น ปลัดกระทรวง ท่านได้ร่วมซักถามนโยบายของพรรคการเมืองในการเสวนาครั้งนี้ด้วย
more detail
28 มิถุนายน 2554
รายการหนี้แผ่นดิน”สุขภาพดีกับพรีม่า” สัปดาห์นี้ ในช่วงสนทนา มุ่งมาที่เรืองการทำวิจัยทางคลินิก ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญของการผลิตยา โดยแขกรับเชิญเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงดังกล่าวทั้งในระดับชาติและนานาชาติ คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ทวิป กิตยาภรณ์ ประธานศูนย์ประสานความร่วมมือการวิจัยทางคลินิก และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ
more detail
07 มิถุนายน 2554
รายการหนี้แผ่นดิน “สุขภาพดีกับพรีม่า” ช่วงสนทนาสัปดาห์นี้ มุ่งความสนใจมาที่เรื่องของพลังใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อสู้กับโรคร้าย โดยมีอาสาสมัครจากเครือข่ายสายใยความหวังผู้ป่วยรวม 5 ท่าน ล้วนแต่มีประสบการณ์จากโรคร้ายทั้งสิ้น เริ่มจากประธานและรองประธานชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย คุณจาคี ฉายปิติศิริ และคุณรัชนี แมนเมธี ซึ่งเป็นกรรมการสมาคมสายใยครอบครัวด้านพิทักษ์สิทธิของผู้อยู่กับโรคจิตเวช อีกด้วย
more detail
31 พฤษภาคม 2554
รายการหนี้แผ่นดิน”สุขภาพดีกับพรีม่า” สัปดาห์นี้ต้อนรับวิทยากรที่คุ้นเคยกับรายการในฐานะแขกรับเชิญหลายครั้งหลายวาระ นอ.(พิเศษ) นพ.อิทธิพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กับเรื่องราวของบทบาทใหม่ของแพทยสภาในช่วงเวลาที่ผ่านมาและต่อไปนี้ คือภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นในญี่ปุ่น
more detail
26 พฤษภาคม 2554
เรื่องของยานวัตกรรมนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิบัตร ดังนั้น รายการหนี้แผ่นดิน “สุขภาพดีกับพรีม่า” จึงหยิบยกเรื่องนี้มาสนทนากับแขกรับเชิญคือ ดร.ธนิต ชังถาวร ผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือไบโอเทค โดยเรื่องที่ติดค้างอยู่ในใจคือ การบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา
more detail
24 พฤษภาคม 2554
ระบบประกันสังคมนั้นมีขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเมื่อปี 2533 นับว่าย่างเข้าสู่ปีที่ 21 แล้ว และเป็นระบบสุขภาพหนึ่งในสามระบบที่มีอยู่ในประเทศไทย นอกเหนือไปจากระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และระบบสวัสดิการข้าราชการ ในโอกาสนี้ รายการหนี้แผ่นดิน “สุขภาพดีกับพรีม่า” สัปดาห์นี้จึงได้เชิญ นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม มาสนทนาเกี่ยวกับระบบบริการทางการแพทย์ของระบบประกันสังคม
more detail
17 พฤษภาคม 2554
เรื่องของการค้าเสรีนั้น ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันตลอดมาในโลกที่ไร้พรมแดนปัจจุบัน และยังโยงมาถึงระบบสุขภาพด้วย รายการหนี้แผ่นดิน”สุขภาพดีกับพรีม่า” จึงหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อสนทนากับแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงกับการเจรจาการค้าและการเปิดตลาดการค้าเสรี ในฐานะอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และปัจจุบันเป็นประธานบริหาร สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทฯ ได้แก่ คุณอภิรดี ตันตราภรณ์
more detail
10 พฤษภาคม 2554
แพทยสภา ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพทางการแพทย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน เพิ่งจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ 18 เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ศกนี้ สำหรับวาระ พ.ศ.2554-2556 และได้เลือก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อำนาจ กุสลานันท์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกแพทยสภาท่านใหม่ รายการ ”สุขภาพดีกับพรีม่า” จึงเห็นเป็นโอกาสดีที่จะสนทนากับท่านเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และความท้าทายในตำแหน่งนายกแพทยสภา
more detail
03 พฤษภาคม 2554
ในแวดวงบริการสุขภาพ ได้เกิดสมาคมใหม่ขึ้นสมาคมหนึ่ง ในชื่อสมาคมพัฒนาผู้นำด้านบริการสุขภาพแห่งประเทศไทย และกำลังจะจัดการประชุมทางวิชาการในหัวข้อสำคัญด้านการบริหารงานบริการสุขภาพ รายการหนี้แผ่นดิน “สุขภาพดีกับพรีม่า” สัปดาห์นี้จึงมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับสมาคมจากการสนทนากับ ศาสตราจารย์ (คลินิก)นพ. อภิชาติ ศิวยาธร นายกสมาคม อดีตรองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
more detail
05 เมษายน 2554
เมื่อเอ่ยถึง อย. หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทุกคนเข้าใจทันทีว่า คือหน่วยงานกลางที่ดูแลควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารและยา แต่อาจมีไม่มากนักที่รู้จักหน่วยงานหลักของ อย. หน่วยหนึ่งได้แก่ กองควบคุมยา ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนเป็น สำนักยา เมื่อเร็วๆนี้ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบยาซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รายการหนี้แผ่นดิน “สุขภาพดีกับพรีม่า” ช่วงสนทนาจึงหยิบยกเรื่องบทบาทหน้าที่ของสำนักยาแห่งนี้มาพูดคุยกับแขกรับเชิญ คือเภสัชกร วินิต อัศวกิจวิรี ผู้อำนวยการสำนักยา ของ อย.
more detail
29 มีนาคม 2554
โรคกระดูกพรุน เป็นภัยเงียบของผู้สูงอายุ และยังอาจพบได้ในทุกเพศและวัย ในโอกาสที่จะมีการเสวนา สาธิตและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ”กระดูกพรุน...ภัยเงียบที่ป้องกันได้” ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รายการหนี้แผ่นดิน”สุขภาพดีกับพรีม่า” ช่วงสนทนาจึงนำเรื่องโรคกระดูกพรุนมาเป็นหัวข้อ กับแขกรับเชิญ คือรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิไล คุปต์นิรัติศัยกุล จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
more detail
22 มีนาคม 2554
หลังจากพูดถึงระบบสุขภาพในแง่มุมต่างๆ มาพอสมควรแล้ว รายการหนี้แผ่นดิน ”สุขภาพดีกับพรีม่า” ช่วงสนทนาจึงเชิญแพทย์หญิงกิติมา ยุทธวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) มาให้ทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของยา และผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบต่ออุตสาหกรรมยา
more detail
18 มีนาคม 2554
รายการหนี้แผ่นดิน “สุขภาพดีกับพรีม่า” ยังเจาะลึกประเด็นสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เปลี่ยนแปลงไป จากทัศนะของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรี นายแพทย์บรรหาร กออนันตกูล นายกสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย เป็นแขกรับเชิญในช่วงสนทนา
more detail
08 มีนาคม 2554
รายการหนี้แผ่นดิน “สุขภาพดีกับพรีม่า” ยังคงเกาะติดกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ครั้งนี้มุ่งที่โรคออร์โธปีดิกส์ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของผู้สูงอายุ โดยการสนทนากับพันเอก นายแพทย์ สุทร บวรรัตนเวช ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าผ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
more detail
15 กุมภาพันธ์ 2554
สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการเป็นสิ่งที่มีมายาวนาน เป็นระบบประกันสุขภาพที่จัดว่าเก่าแก่และครอบคลุมกว้างขวางที่สุดของประเทศ ไทย อย่างไรก็ดีความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งเกิดขึ้นกับระบบนี้ได้สร้างความวิตก กังวลอย่างมากให้กับข้าราชการและอดีตข้าราชการโดยทั่วไป เพราะอาจส่งผลให้ตนเอง บิดามารดา หรือบุตรธิดา ถูกจำกัดสิทธิในการเข้าถึงการรักษาที่ซับซ้อนหรือยานวัตกรรม รายการหนี้แผ่นดิน “สุขภาพดีกับพรีม่า” จึงหยิบยกเรื่องนี้มาสนทนากับผู้นำองค์กรข้าราชการทั้งปัจจุบัน และในอดีต คือ คุณจาดุร อภิชาตบุตร นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย และพลตรีหญิงพูลศรี เปาวรัตน์ กรรมการบริหารสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมนายทหารนอกราชการ โดยจัดเป็นสองตอน เนื่องจากความยุ่งยากซับซ้อนของปัญหา
more detail
01 กุมภาพันธ์ 2554
ในโลกปัจจุบัน กิจการต่างๆเชื่อมโยงถึงกัน และพัฒนาก้าวหน้าไปได้ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่จะต้องมีวิสัย ทัศน์ และสามารถนำองค์กรเผชิญกับความท้าทายนานัปการ ในสังคมแห่งการเรียนรู้นั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการบริหารจัดการสมัยใหม่ ในช่วงสนทนาของรายการหนี้แผ่นดิน “สุขภาพดีกับพรีม่า” ครั้งนี้จึงมุ่งประเด็นนี้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาสุขภาวะของบุคลากร โดยคุณบุปผาวดี โอวรารินทร์ กรรมการผู้จัดการ ทาวเวอร์ วัตสัน ประเทศไทย ส่วนหนึ่งของบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ชั้นนำที่ให้บริการ อยู่ทั่วโลกด้วยตัวแทนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องถึงหมื่น สี่พันใน 34 ประเทศ ซึ่งอธิบายว่า นอกจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว ทาวเวอร์ วัตสัน ยังมีบริการที่ปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงด้วย
more detail
18 มกราคม 2554
โปลิโอเป็นโรคร้ายที่ทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้ มีความพยายามกำจัดโปลิโอจากสังคมมนุษย์ที่ได้ผลน่าพอใจ แต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่ในหลายแห่งในโลก สำหรับประเทศไทยนั้น ไม่พบโปลิโอในกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 และทั่วประเทศไทยนับแต่ปี พ.ศ.2540 แต่ประเทศก็ยังไม่สามารถประกาศว่าปลอดโปลิโอได้ เพราะมีการติดต่อกับประเทศต่างๆอย่างเสรี และยังมีโอกาสที่จะได้รับโรคจากผู้มาเยือนหรือผู้อพยพตามชายแดนได้ การรณรงค์เพื่อกำจัดโรคโปลิโอยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนับสนุนของโรตารีสากล
more detail
04 มกราคม 2554
สำหรับผู้ที่เป็นโรคร้ายหรือโรคเรื้อรังนั้น ความหวังและกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความอยู่รอด ด้วยเหตุนี้ จึงมีการจัดตั้งชมรมสายใยความหวังของผู้ป่วยขึ้นด้วยความสนับสนุนของสมาคม พรีม่า ประมาณปีหนึ่งมาแล้ว แขกรับเชิญในช่วงสนทนา ในรายการหนี้แผ่นดิน “สุขภาพดีกับพรีม่า” สัปดาห์นี้ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ป่วยและผู้ให้ความหวัง คุณจาคี ฉายปิติศิริ และคุณรัชนี แมนเมธี ประธานและรองประธานชมรมสายใยความหวังของผู้ป่วย
more detail
21 ธันวาคม 2553
ตามที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ระบบสุขภาพของประเทศไทยมีอยู่ 3 ระบบ คือ ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ และประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่า มีความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาลหรือไม่ รายการได้หยิบยกหัวข้อนี้มาสนทนากับ นาวาอากาศเอก(พิเศษ) นายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา ซึ่งให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในช่วงนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยเรียนถามถึงบทบาทของแพทยสภาเป็นเบื้องต้น
more detail
11 ธันวาคม 2553
งบประมาณทางด้านสาธารณสุขนั้น นับว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ช่วงสนทนาของ ”สุขภาพดีกับพรีม่า” จึงหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกับบุคคลซึ่งเคยเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลของรัฐ และปัจจุบันมีบทบาทสำคัญด้านนโยบายการคลังสาธารณสุข ในวุฒิสภา คือ นายแพทย์ เจตน์ ศิรธรานนท์ เพื่อมองความท้าทายของระบบการคลังสาธารณสุขต่ออนาคตของประเทศไทย
more detail
23 พฤศจิกายน 2553
ในโอกาสครบรอบ 42 ปีแห่งการก่อตั้งแพทยสภา จะมีการจัดงาน”มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพแห่งชาติ” ขึ้นโดยเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 พฤศจิกายน ศกนี้ เป็นการรวมแพทย์ทุกสาขา ผู้เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการทางการแพทย์ นายแพทย์สัมพันธ์ ในฐานะเลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภาเป็นองค์กรอิสระ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองหรือราชการ ไม่ได้รับงบประมาณใดๆ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2511 โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆคือ เพื่อส่งเสริมและรักษาเกียรติของวิชาชีพ ดูแลและควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และทำให้แพทย์เป็นที่รักที่ศรัทธาของประชาชน ซึ่งแง่นี้เป็นที่มาและหัวข้อหลักสำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งครบรอบ 42 ปีครั้งนี้ โดยจะเป็นการระดมแพทย์ทั้งสี่หมื่นคนที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ สถาบันที่ผลิตแพทย์อยู่ขณะนี้ปีละสองพันคน และประชาชนทุกคน
more detail
26 ตุลาคม 2553
สรุปย่อ เนื้อหารายการหนี้แผ่นดิน “สุขภาพดีกับพรีม่า” ช่วงสนทนา 35 นาที ออกอากาศวันที่ 26 ตุลาคม 2553 แขกรับเชิญ คุณปรีชา เชาวโชติช่วง อดีตนายกสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย พญ. กิติมา ยุทธวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมพรีม่า หัวข้อ แบรนด์..เกี่ยวกับผู้บริโภคอย่างไร
more detail
12 ตุลาคม 2553
แขกรับเชิญ นายสมพงศ์ หลักศิลากุล หัวหน้าศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร นายแพทย์ทวิราป ตันติวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือด้านนโยบายสุขภาพ พรีม่า
more detail
05 ตุลาคม 2553
แขกรับเชิญ แพทย์หญิง เชิดชู อริยศรีวัฒนา ประธานสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
more detail