PReMA Projects & Activities
  print 
  รู้กฎหมายพื้นฐาน...รักษาสิทธิ์ผู้บริโภคในร้านยา Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 17 กย. เวลา 14:15 – 14:30 น. ทางวิทยุ จ.ส. 100  

 

      

รายการ :    “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ”

ออกอากาศทาง : สถานีวิทยุ จส. 100 (FM 100 MHz.)
วัน และ เวลาออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 17 กย. เวลา 14:15 – 14:30 น. ทางวิทยุ จส.100 

จากภก.วิสุทธิ์ สุริยาภิวัฒน์

ที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)   

รู้กฎหมายพื้นฐาน...รักษาสิทธิ์ผู้บริโภคในร้านยา

หลายครั้งที่ในสังคมมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเข้าไปใช้บริการจากร้านขายยาแล้วไม่ได้รับความพึงพอใจ ซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเรามีสิทธิใด ๆ บ้างในการได้รับบริการทางด้านสุขภาพอย่างเป็นธรรม รายการ “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ” ในครั้งนี้ จึงขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายขั้นพื้นฐานในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้รับเกียรติจากภก.วิสุทธิ์ สุริยาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

หน้าที่เบื้องต้นที่ผู้บริโภคควรรู้

ปัจจุบันมีกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่มากมาย แต่ในเบื้องต้นในการไปซื้อยาที่ร้านขายยา เราต้องใช้หน้าที่ของเราก่อน เพื่อให้ได้มาถึงสิทธิที่ควรจะได้ ซึ่งได้แก่

       • ดูฉลากยา โดยดูชื่อสามัญทางยา ชื่อทางการค้าของยา วันผลิต วันหมดอายุ ผู้ผลิต และดูว่าเป็นยาที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิตตามกฎหมายหรือไม่
      • ทราบข้อมูล โดยต้องทราบว่ายานั้นใช้เพื่ออะไร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อยา 
      • ถามหาเภสัชกร เมื่อเข้าไปในร้านยาควรถามหาเภสัชกร และถามชื่อเภสัชกร เพราะหากไม่มีเภสัชกรประจำร้านคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา ผู้บริโภคอาจจะได้รับคำแนะนำที่ไม่สมบูรณ์ได้ และหากไม่แน่ใจในตัวผู้ให้บริการก็สามารถเปลี่ยนไปสอบถามเภสัชกรท่านอื่น ๆในร้านได้
      • หากไม่เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาหรือสุขภาพสามารถสอบถามจากเภสัชกรได้
      • สามารถเปลี่ยนไปรับบริการที่ร้านอื่นได้หากได้รับบริการที่ไม่ดี
      • ควรแจ้งให้เภสัชกรประจำร้านขายยาทราบ ในกรณีที่ท่านมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติแพ้ยา

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หน้าที่ของเภสัชกร...เพื่อผู้บริโภค

       สำหรับความรู้ทางด้านวิชาการของวิชาชีพทุกสาขามีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นความรู้ที่ได้มานานแล้วกับความรู้ในปัจจุบันจึงไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นสภาวิชาชีพจึงบังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งหมายรวมถึงเภสัชกรมีการศึกษาต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะได้มีความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัยและสามารถให้ข้อมูลเหล่านั้นแก่ผู้บริโภคได้

สิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครอง หากได้รับความเสียหายจากการรับบริการในร้านยา

      ปัจจุบันมีกฎหมายหลักที่ผู้บริโภคสามารถพึ่งพาได้ก็คือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจะคุ้มครองประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค 5 ประการคือ
       1.มีสิทธิ์ที่จะได้รับข่าวสาร คำอธิบายที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ (ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงทั้งสินค้าและบริการ)
       2.มีอิสระในการเลือก จะซื้อสินค้าหรือไม่ซื้อก็ได้ รับบริการหรือไม่ก็ได้
       3.ได้รับความปลอดภัยในการเลือกรับบริการหรือซื้อสินค้า
      4.ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายฉบับนี้
      5.หากใช้สิทธิ์ทั้ง  4 ข้อนี้แล้ว และได้รับความเสียหาย ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายจากการรับบริการหรือการซื้อสินค้านั้นด้วย

       นอกจาก กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค แล้ว ปัจจุบันยังมี พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย. พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งสมารถช่วยคุ้มครองผู้บริโภคได้เช่นกันหากเกิดความเสียหายจากการรับริการหรือการซื้อสินค้า โดยมีขั้นตอนที่ง่าย และไม่ต้องจ้างทนายก็ได้ 

       สำหรับสภาเภสัชกรรมเองก็พยายามที่จะมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเช่นกัน โดยการกำหนดให้มีเภสัชกรประจำร้านขายยา การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค และการจัดเก็บยาที่ดี เป็นต้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการคุ้มครองตัวเอง โดยการทำหน้าที่ของตนเอง รู้จักสิทธิของตนเอง หากเกิดเรื่องขึ้นมาก็ต้องร้องเรียน และสุดท้ายมือของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาช่วยท่านเอง


Back

Comment

Lumyuk Audio Clips

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

PReMA on Twitter

PReMA on Facebook