PReMA Projects & Activities
  print 
  ชีวิตอิสระกับการล้างไตทางช่องท้อง Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 3 มีค. เวลา 14:15 – 14:30 น. ทางวิทยุ จ.ส. 100  

      

รายการ :    “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ”

ออกอากาศทาง : สถานีวิทยุ จส. 100 (FM 100 MHz.)
วัน และ เวลาออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 เวลา 14:15 น. – 14:30 น.

พันโทหญิงอัจฉรา บุญกาญจน์

ประธานชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

ชีวิตอิสระกับการล้างไตทางช่องท้อง

       เราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อย ๆว่าชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนั้นค่อนข้างมีความจำกัดในด้านเวลา เพราะต้องเดินทางไปรับการบำบัดที่โรงพยาบาลสัปดาห์ละหลายวัน และวันละหลายชั่วโมง แต่ในความเป็นจริงนั้น เรามีวิธีการบำบัดทดแทนไตอยู่ด้วยกันหลายวิธี และบางวิธีผู้ป่วยก็สามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมีเวลามากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลด้วย
       สำหรับ รายการ “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ” ช่วงสุขภาพดีกับพรีม่าในครั้งนี้ เราจะไปพูดคุยกับ พันโทหญิงอัจฉรา บุญกาญจน์  ประธานชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไต ในหัวข้อ “ชีวิตอิสระกับการล้างไตทางช่องท้อง”

สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคไต

       จากข้อมูลของงสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพบว่าในปีพ.ศ.2550 ประเทศไทยมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสะสมอยู่ประมาณ 25,000 ราย ส่วนในปีพ.ศ.2554 พบผู้ป่วยประมาณ 40,000 ราย ซึ่งหมายถึงประเทศไทยมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10,000 ราย
       สำหรับผู้ป่วยโรคไต มีการแบ่งระยะของโรคออกเป็น 5 ระยะ ซึ่งแต่ละระยะจะมีวิธีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันไป โดยในระยะที่ 1 – 3 การดูแลรักษาจะใช้วิธีการควบคุมโดยการกำหนดอาหาร โดยการควบคุมอาหารเค็ม ควบคุมน้ำ หากเข้าระยะที่ 4 ก็จะต้องให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเพิ่มเติม เพื่อเตรียมตัวรับการรักษาโดยการบำบัดทดแทนไต ส่วนในระยะสุดท้าย ซึ่งหมายถึงการทำงานของไตของผู้ป่วยเหลือไม่ถึง 15 % แล้ว ผู้ป่วยก็จะต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต ซึ่งยิ่งได้รับการรักษาช้า ไตก็จะถูกทำลายต่อไปเรื่อย ๆ

การบำบัดทดแทนไต

       การที่ผู้ป่วยต้องรับการบำบัดทดแทนไต เนื่องจากไตสูญเสียหน้าที่ในการขับน้ำและของเสียออกจากร่างกาย โดยการบำบัดทดแทนไต มีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี คือ
       1. การฟอกเลือด
       2. การล้างไตทางช่องท้อง
       3. การผ่าตัดเปลี่ยนไต
       เมื่อผู้ป่วยมีภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย แพทย์จะให้การรักษาโดยการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้องก่อน โดยให้ผู้ป่วยเลือกวิธีการบำบัดทดแทนไตเอง ซึ่งการดูแลรักษาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้องต่างก็มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายไป และโดยพื้นฐานแล้ว ผู้ป่วยสามรถเลือกรับการรักษาได้ทั้งสองรูปแบบ 

ความแตกต่างระหว่างการล้างไตทางช่องท้องและการฟอกเลือด

       หากผู้ป่วยเลือกวิธีการบำบัดทดแทนไตโดยการการฟอกเลือด ผู้ป่วยจะต้องมารับบริการที่โรงพยาบาล โดนลำดับแรกต้องหาว่ามีเครื่องฟอกไตที่โรงพยาบาลใดที่ยังว่างอยู่ และเมื่อได้คิวในในการฟอกเลือดที่โรงพยาบาลนั้นแล้ว ก็ต้องไปฟอกเลือดที่โรงพยาบาลนั้นตลอด โดยทางโรงพยาบาลจะทำการฟอกเลือดสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง ซึ่งอาจจะเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ป่วยหากต้องการเดินทางไกล นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายแฝงอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล การหยุดงานไปฟอกเลือด เป็นต้น
       หากผู้ป่วยเลือกวิธีการบำบัดทดแทนไตโดยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง ลำดับแรกก็คือการนัดศัลยแพทย์หรืออายุรแพทย์ให้ทำการฝังท่อพลาสติกให้ที่บริเวณหน้าท้อง และใส่น้ำยาไว้ในช่องท้อง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการล้างไตทางช่องท้องเพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปทำเองที่บ้าน โดยผู้ป่วยต้องทำการเปลี่ยนน้ำยาวันละ 4 ครั้ง (เช้า เที่ยง เย็น และก่อนนอน) ซึ่งแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง
       อย่างไรก็ตามยังมีคนไข้ส่วนหนึ่งที่มีความเชื่อว่าการมารับบริการการฟอกเลือดที่โรงพยาบาลมีความปลอดภัยกว่าการล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเอง ทั้ง ๆ ที่การรักษาทั้งสองแบบทำเพื่อขับของเสียและน้ำออกจากร่างกายแทนการทำหน้าที่ของไตที่สูญเสียไป ซึ่งในการฟอกเลือด มีการทำสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เท่ากับได้นำของเสียออกจากร่างกายได้ 3 ครั้ง แต่สำหรับการล้างไตทางช่องท้อง เท่ากับได้นำของเสียออกจากร่างกายสัปดาห์ละ 28 ครั้ง ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ป่วยแต่ละราย และความเหมาะสมของตัวผู้ป่วยว่าจะเลือกรับการบำบัดทดแทนไตแบบใด

Back

Comment

Lumyuk Audio Clips

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

PReMA on Twitter

PReMA on Facebook