PReMA Projects & Activities
  print 
  ประสบการณ์ต้านโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 25 สค. เวลา 14:15 – 14:30 น. ทางวิทยุ จ.ส. 100   

       

รายการ :    “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ”

ออกอากาศทาง : สถานีวิทยุ จส. 100 (FM 100 MHz.)
วัน และ เวลาออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 14:15 น. – 14:30 น.

อาจารย์นิภา รัชนาภร

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ประสบการณ์ต้านโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

       ทุก ๆ วันเสาร์สิ้นเดือน เป็นโอกาสที่ทางชมรมสายใยความหวังผู้ป่วยจะคัดเลือกเรื่องราวดี ๆ จากประสบการณ์ของผู้ป่วยที่สามาราถพิชิตโรคร้ายต่าง ๆ มาร่วมแบ่งปันความหวังและกำลังใจผ่านทางรายการ “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ” ช่วงสุขภาพดีกับพรีม่า โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิภา รัชนาภร จากศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมีคุณชุติกร พูนทรัพย์ หรือ คุณชมพู่ กรรมการฝ่ายวิชาการ ชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย ร่วมดำเนินรายการ

เมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว

       เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ในขณะที่อาจารย์นิภามีอายุได้ 29 ปี จู่ ๆ ก็พบว่าตนเองมีจ้ำเลือดใหญ่ ๆ ขึ้นตามตัว โดยที่ไม่ได้กระแทกกับอะไรมา นอกจากนั้นยังรู้สึกว่าเหนื่อยง่าย จึงตัดสินใจไปพบแพทย์ เมื่อตรวจเลือดแล้ว แพทย์แจ้งให้ทราบว่าเป็นโรคเลือดที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ซึ่งโรคที่อาจารย์นิภาเป็นก็คือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน

ขั้นตอนการรักษา

       ด้านการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว อาจารย์นิภาเล่าว่ามีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น การให้เคมีบำบัด การปลูกถ่ายไขกระดูก โดยการรักษาในขั้นตอนเริ่มต้นก็คือการให้ยาเคมีบำบัด นอกจากนั้นแพทย์ยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับประทานผัก ผลไม้สด เนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวจะสามารถติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่าย และผัก ผลไม้สดก็เป็นอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรผ่านการทำให้สุกก่อนจึงจะรับประทานได้

สู้โรคร้ายด้วยกำลังใจจากครอบครัว

       สำหรับอาจารย์นิภาใช้ระยะเวลาในการรักษาอาการป่วยอยู่นาน 6 เดือน โดยการให้ยาเคมีบำบัดและการให้ยาฆ่าเชื้อ ซึ่งการเข้ารับรักษาในบางครั้งอาจารย์นิภาต้องพักอยู่ในโรงพยาบาลนานนับเดือน แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้อาจารย์นิภามีแรงที่จะต่อสู้กับโรคร้ายและผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความทุกข์มาได้ก็คือกำลังใจจากครอบครัว ซึ่งแก่ลูกชายวัย 1 ขวบครึ่งและสามีนั่นเอง

การดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว

       หลังเข้ารับการรักษา ปัจจุบันโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของอาจารย์นิภา ได้สงบลงแล้ว และแพทย์ก็อนุญาตให้อาจารย์นิภารับประทานอาหารทุกอย่างได้เหมือนคนปรกติ แต่อาจารย์นิภาก็ยังดูแลตนเองเพิ่มเติมโดยการเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุก อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว และผัก ผลไม้ที่ล้างอย่างสะอาด นอกจากนั้นยังลดการรับประทานอาหารกระป๋อง อาหารหมักดอง และไปพบแพทย์เป็นประจำอีกด้วย

เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็สามารถทำงานได้

       แม้จะป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว แต่อาจารย์นิภาก็ยังปฏิบัติงานได้ตามปรกติทั้งการสอนและการเดินทางไปร่วมการสัมมนาต่าง ๆ โดยอาจารย์นิภายืนยันว่าโรคนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวันแต่ประการใด
       อาจารย์นิภายังได้ฝากทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่า การเป็นโรคมะเร็งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าไปมาก โดยสามารถรักษาโรคให้หายได้เกือบทุกโรคแล้ว อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ป่วยเองก็จะต้องมีความเข้มแข็ง ไม่คิดมาก และไม่เครียด ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะช่วยให้สามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บและผ่านพ้นมันไปได้ในที่สุด

Back

Comment

Lumyuk Audio Clips

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

PReMA on Twitter

PReMA on Facebook