PReMA Projects & Activities
  print 
  โรคหลอดเลือดสมอง Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 28 เมษ. เวลา 14:15 – 14:30 น. ทางวิทยุ จ.ส. 100  

      

รายการ :    “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ”

ออกอากาศทาง : สถานีวิทยุ จส. 100 (FM 100 MHz.)
วัน และ เวลาออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 14:15 น. – 14:30 น.

ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคหลอดเลือดสมอง

       เป็นประจำทุกวันเสาร์สิ้นเดือนที่รายการ “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ” ช่วงสุขภาพดีกับพรีม่า จะมาร่วมแบ่งปันความหวังและกำลังใจ จากประสบการณ์ของผู้ที่ผ่านช่วงวิกฤติของชีวิตจากโรคร้ายต่าง ๆ มาได้ โดย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีคุณรัชนี แมนเมธี หรือป้าหนู รองประธานชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย ร่วมพูดคุยด้วย

สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง

       โรคหลอดเลือดสมองมีสาเหตุเนื่องมาจากร่างกายมีปัจจัยเสี่ยง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ และการขาดการออกกำลังกาย โดยในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้สูงกว่าคนปรกติ 3 – 17 เท่า หากเป็นโรคเบาหวานด้วยจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นอีก 3 เท่า และหากมีภาวะไขมันในเลือดสูงร่วมด้วยก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เราแก้ไขไม่ได้ ซึ่งได้แก่ อายุที่มากขึ้น เนื่องจากในผู้ที่อายุมากขึ้น หลอดเลือดหัวใจก็จะมีความผิดปรกติมากขึ้น เพศ โดยผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า เพราะมีอายุโดยเฉลี่ยยืนยาวกว่าผู้ชาย และเชื้อชาติ โดยพบว่าคนผิวดำมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนผิวขาว

โรคหลอดเลือดสมองและผลกระทบต่อร่างกาย

       สำหรับผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองต่อร่างกายก็คือทำให้สมองสูญเสียไป เพราะเมื่อสมองขาดเลือด สมองส่วนนั้นก็จะตาย ทำให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตครึ่งซีก พูดไม่ชัด กลืนอาหารลำบาก เห็นภาพซ้อน เดินเซ และชาร่างกายครึ่งซีก

สัญญาณเตือน...โรคหลอดเลือดสมอง

       ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองบางรายอาจจะมีอาการแขนไม่มีแรงชั่วคราว ชาร่างกายครึ่งซีกชั่วคราว เห็นภาพซ้อน หรือพูดไม่ชัดชั่วคราว แล้วอาการต่าง ๆ เหล่านี้ก็หายไป ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยบางรายจะไม่มีอาการเตือนใด ๆ เกิดขึ้นเลยก็ได้

การตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง

       ในด้านการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย หากยังไม่แน่ใจก็อาจจะมีการตรวจคอมพิวเตอร์สมองเพิ่มเติม ซึ่งจะสามารถทราบได้เลยว่าผู้ป่วยมีความผิดปรกติในสมองตรงจุดใด แต่หากเพิ่งเริ่มป่วยในช่วงแรก การตรวจคอมพิวเตอร์สมองอาจจะมองไม่เห็นความผิดปรกติ จึงอาจต้องตรวจด้วยเครื่อง MRI หรือ MRA เพื่อช่วยในการวินิจฉัยด้วย

โรคหลอดเลือดสมอง...ยิ่งรักษาเร็ว ยิ่งได้ผลดี

       ปัจจุบันมีการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ได้ผลดี แต่ผู้ป่วยต้องมาถึงโรงพยาบาลภายใน  3 – 4 ชม.แรกหลังจากมีอาการ เพราะหากมีการอุดตันของหลอดเลือด ก็มียาที่สามารถละลายลิ่มเลือดได้ แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามยานี้ก็ช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายได้สูงด้วยเช่นเดียวกัน

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเบื้องต้น

       เมื่อพบเห็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การปฐมพยาบาลผู้ป่วยก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างถูกวิธีก็คือให้ผู้ป่วยนอนราบ หากผู้ป่วยมีอาการไอ หรือสำลัก ให้จับตะแคงหน้าคว่ำหน้าลง

การตรวจร่างกายประจำปี ช่วยให้ทราบว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้หรือไม่?

       สำหรับการตรวจร่างกายประจำปีจะมีการตรวจวัดความดันโลหิต เบาหวาน และไขมันในเส้นเลือด ซึ่งจะช่วยให้เราทราบว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังรับการรักษา

       คงต้องยอมรับว่าหากสมองสูญเสียไปแล้ว จะไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาได้ 100 % โดยผู้ป่วยอาจจะยังมีความพิการหลงเหลืออยู่ ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการเกิดโรคนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

โรคหลอดเลือดสมอง...กำลังใจก็ช่วยได้

       เนื่องจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต้องอาศัยผู้ดูแล เพราะผู้ป่วยจะไม่สามารถเดินเองได้ ตักอาหาร และกลืนอาหารลำบาก แม้กระทั่งอารมณ์ก็จะฉุนเฉียว หงุดหงิด เพราะไม่สามารถทำอะไรได้ดั่งใจ เพราะฉะนั้นผู้ดูแลจึงต้องให้ความเข้าใจในตัวผู้ป่วย และที่สำคัญคือต้องให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก และมีกำลังใจในการฟื้นฟูตนเองให้ดีขึ้นต่อไปได้

Back

Comment

Lumyuk Audio Clips

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

PReMA on Twitter

PReMA on Facebook