PReMA Projects & Activities
  print 
  ปัญหาของเด็กไทยในปัจจุบัน Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 14 มค. เวลา 14:15 – 14:30 น. ทางวิทยุ จ.ส. 100  

      

รายการ :    “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ”

ออกอากาศทาง : สถานีวิทยุ จส. 100 (FM 100 MHz.)
วัน และ เวลาออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 14:15 น. – 14:30 น.

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ปัญหาของเด็กไทยในปัจจุบัน

       เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า อนาคตของชาติจึงต้องฝากไว้ที่เด็ก สำหรับรายการ “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ” ในครั้งนี้ เราจะไปพูดคุยกับศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  เกี่ยวกับปัญหาของเด็กไทยในปัจจุบัน และวิธีการดูแลเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย สมอง และจิตใจ เพื่อต้อนรับวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 14 มกราคมนี้

“เด็ก” คือใคร?

       ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ “เด็ก” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และสำหรับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ปัจจุบันก็ให้การดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี

พฤติกรรมใดบ้างที่คุณแม่ตั้งครรภ์พึงระวัง?

       การดูแลเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย สมอง และจิตใจนั้น ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ โดยในช่วงตั้งครรภ์  3 เดือนแรก เป็นช่วงที่ร่างกายของเด็กกำลังสร้างอวัยวะ หากในช่วงนี้แม่เกิดอาการป่วย และรับประทานยาบางชนิด อาจะทำให้เด็กพิการได้ หากแม่ดื่มสุรา เด็กก็อาจจะเกิดมาปัญญาอ่อนได้ เพราะยาและสุราจะเข้าสู่กระแสเลือดของแม่ผ่านเข้าไปทางรกและเข้าสู่ร่างกายเด็ก ดังนั้นหากไม่จำเป็นหญิงตั้งครรภ์ก็ไม่ควรรับประทานยาหรือฉีดวัคซีน และที่สำคัญคือไม่ควรดื่มสุรา
       นอกจากการดูแลร่างกายแล้ว สภาพจิตใจของแม่ก็มีความสำคัญ เพราะหากแม่มีความเครียดมาก ก็จะส่งผลต่อเด็ก และอาจทำให้เด็กเป็นออทิสติกได้

แม่ตั้งครรภ์ดื่มนมวัวดีจริงหรือ?

       สำหรับความเชื่อที่ว่าหญิงตั้งครรภ์ควรดื่มนมวัวมาก ๆ เพื่อเสริมสร้างโปรตีนและกระดูกให้ลูก เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เพราะนมที่ดื่มจะผ่านรกและเข้าไปสู่ร่างกายเด็ก ซึ่งหากแม่ดื่มนมในปริมาณมากก็จะไปมีผลกระตุ้นให้เด็กเกิดอาการภูมิแพ้นมวัว และต้องรับประทานชนิดพิเศษซึ่งมีราคาแพงมาก ดังนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์จึงไม่ควรรับประทานนมเกินวันละ 1 แก้ว

เด็กควรดื่มนมแม่เพราะเหตุใด?

       นมแม่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์  เพราะมีส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับลูกและสามารถเสริมสร้างภูมิต้านทานสำหรับเชื้อโรคบางชนิดให้แก่ลูกด้วย โดยแม่ควรให้นมลูกอย่างน้อย 6 เดือน เพราะหลังจากนั้นเด็กจะสามารถรับประทานอาหารอย่างอื่นได้ และนมจะเป็นเพียงอาหารเสริมเท่านั้น โดยในระหว่างที่ให้นมลูก แม่ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้เพียงพอ ดื่มน้ำมาก ๆ และระวังเรื่องการรับประทานยา เพราะยาบางชนิดสามารถดูดซึมเข้าไปในน้ำนมได้ นอกจากนั้นแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีก็ควรงดให้นมลูก เพราะเชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อทางสารคัดหลั่งรวมทั้งน้ำนม และแม่ที่ป่วยเป็นวัณโรค ท้องเดิน หรือเป็นหวัดก็ควรระวังจะแพร่เชื้อไปสู่ลูกด้วย

วัคซีนสำหรับเด็ก

       นอกจากจะได้รับภูมิต้านทานโรคจากน้ำนมแม่แล้ว การฉีดวัคซีนมีความสำคัญ โดยประเทศไทยมีวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กอยู่ 10 ชนิด ซึ่งน้อยกว่าในต่างประเทศ แต่สำหรับในภาคเอกชน นอกจากวัคซีนพื้นฐานแล้ว ยังมีวัคซีนทางเลือกสำหรับเด็กเพิ่มอีกประมาณ  6 – 7 ชนิด เช่นวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วง วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส และวัคซีนป้องกันปอดบวม

การดูและเด็กหลังได้รับวัคซีน

       วัคซีนสำหรับเด็กทุกชนิด เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัย แต่ก็อาจมีผลข้างเคียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ต่อเด็ก เช่น เป็นไข้ ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด  ยกเว้นในเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้สารบางชนิดและได้รับสารนั้นจากการฉีดวัคซีน ก็อาจมีอาการรุนแรงได้

เลี้ยงดูเด็กอย่างไร ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี?

       ปัจจุบันคนไทยเลี้ยงลูกโดยให้ความสำคัญกับเรื่องของวิชาการมาก มีการส่งเด็กเล็ก ๆ ไปเรียนกวดวิชา ซึ่งอาจจะไม่มีประโยชน์สำหรับเด็กมากนัก แต่สิ่งที่ควรทำคือฝึกให้เด็กไทยมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ รู้จักช่วยเหลือตนเอง และต้องฝึกให้มีจิตอาสา โดยอาจฝึกให้ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน รู้จักช่วยเหลือคนอื่นที่ด้อยโอกาสมากกว่า ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความสุขและมีสภาวะจิตใจที่ดี

       สำหรับวิธีการลงโทษเด็ก พ่อแม่ไม่ควรตีลูกเพราะความโมโห ซึ่งจะทำให้ลูกไม่กลัว แต่ควรใช่วิธีการทำโทษอื่น ๆ เช่นการงดค่าขนม และเมื่อเด็กทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ก็ไม่ควรใช้วิธีดุก่อน แต่ควรชมเด็กแล้วจึงบอกถึงสิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุง และหากลูกมีปัญหาแล้วมาขอคำปรึกษาก็ไม่ควรตำหนิ แต่ควรรับฟังและให้คำแนะนำ ลูกจะได้ไม่หันไปหาเพื่อน ซึ่งอาจให้คำแนะนำในทางที่ผิดได้

Back

Comment

Lumyuk Audio Clips

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

PReMA on Twitter

PReMA on Facebook