กิจกรรมและโครงการของสมาคมพรีม่า
รายการวิทยุ "ล้ำยุค...เรื่องสุขภาพ"
รายการวิทยุที่มุ่งเน้นและรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น รวมทั้งการรู้จักวิธีการรักษา อย่างถูกต้อง
more detail

โครงการรับรองผู้แทนเวชภัณฑ์ (MRAP)
MRAP aims to provide official recognition to medical representatives of the research-based pharmaceutical companies in Thailand.
more detail

สรุปกิจกรรมที่ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ
กิจกรรมหรืองานสัมนา ที่ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ
more detail

PReMA Ethics Partnership
ในปี 2554 นี้ พรีม่าจัดการรณรงค์เรื่องจริยธรรมในอุตสาหกรรมโดยจะเน้นเรื่องการสื่อสารภายใน และเพื่อทำให้เรื่องจริยธรรมที่มีอยู่กระจัดกระจายตามบริษัทต่างๆ ดำเนินไปในลักษณะของการขับเคลื่อนทั้งอุตสาหกรรม พรีม่าจึงริเริ่มเรื่อง “PEP – PReMA Ethics Partnership”
more detail