กิจกรรมและโครงการของสมาคมพรีม่า
  print 
16 กรกฎาคม 2555
การทำงานร่วมกันตามหลักจรรยาบรรณจะช่วยสร้างความมั่นใจว่าการวินิจฉัยทางการแพทย์ต่างๆ ที่กำหนดขึ้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ซึ่งการที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์กับทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามข้อกำหนดนี้ บริษัทต่างๆ ในสาขาเภสัชชีวภาพ ("บริษัท") ควรปฏิบัติตาม 6 หลักการนี้
more detail
06 กรกฎาคม 2553
พรีม่าฉลองครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
more detail