กิจกรรมและโครงการของสมาคมพรีม่า
  print 
  มารู้จักกับ “PEP” หรือ “PReMA Ethics Partnership” กันเถอะ Bookmark and Share


ในปี 2554 นี้ พรีม่าจัดการรณรงค์เรื่องจริยธรรมในอุตสาหกรรมโดยจะเน้นเรื่องการสื่อสารภายใน ทั้งนี้ เราต่างรู้ดีว่าในอุตสาหกรรมยาจากการวิจัยนั้นแต่ละบริษัทมีหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมของตัวเอง และโดยปกติต่างก็จะมีระบบการรายงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม การลงโทษหากทำผิด รวมทั้งการชื่นชมหากทำดี บางครั้งก็มีการพูดคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เป็นต้น เหล่านี้ ล้วนเป็นการทำงานเชิงเดี่ยวรายบริษัททั้งสิ้น

เพื่อทำให้โครงสร้างด้านจริยธรรมที่มีอยู่กระจัดกระจายตามบริษัทต่างๆ ดำเนินการไปได้ในลักษณะของการขับเคลื่อนทั้งอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีสัญญลักษณ์บางอย่างเป็นตัวเชื่อมเครือข่ายด้านจริยธรรมของบริษัทสมาชิก ดังนั้น จึงเป็นที่มาของความคิดริเริ่มเรื่อง “PEP – PReMA Ethics Partnership”

“PEP” จะเปรียบเสมือนภาพรวมของสมาชิกพรีม่าในเรื่องของความร่วมมือทางด้านจริยธรรมซึ่งมีการดำเนินการอยู่แล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และเพื่อที่จะทำให้คำว่า “PEP” เป็นคำศัพท์ในวงการของเรา พรีม่าจึงขอความร่วมมือให้บริษัทสมาชิกให้เรียกการพูดคุยกันเรื่องจริยธรรมว่า “PEP Talk” ทั้งนี้ พรีม่าอยากให้ทุกบริษัทจัดให้มีการพูดคุยในเรื่องจริยธรรม หรือ “PEP Talk” 5-10 นาทีก่อนปิดการประชุมแต่ละเดือน รวมทั้งการแบ่งเวลาในการประชุมใหญ่ให้มีส่วนของ “PEP Talk” ทุกครั้ง

พรีม่าจะจัดเอกสารและเครื่องมือสื่อสารเพื่อเริ่มแนวคิดนี้ให้บริษัทสมาชิกในเดือนกรกฎาคม รวมทั้งจัดการอบรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อเป็นการเริ่มการรณรงค์เรื่องจริยธรรมในปีนี้ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกบริษัทเป็นอย่างดี

ย้อนกลับ

พรีม่าบน Facebook