ข่าวของพรีม่าและบริษัทสมาชิก
  print 
04 กุมภาพันธ์ 2559
เกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับที่ 10 ของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
more detail
04 กุมภาพันธ์ 2559
แนวทางปฏิบัติเรื่องเกณฑ์จริยธรรม พ.ศ. 2559 ของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
more detail
25 กันยายน 2558
วันที่ 25 กันยายนของทุกปีได้รับการแต่งตั้งโดยสภา FIP ณ กรุงอิลตันบูล ให้เป็นวันเภสัชกรโลก (World Pharmacists Day)
more detail
12 มิถุนายน 2558
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ขอเชิญท่านร่วมงานประชุม Thailand HR Forum 2015 วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรมแรมสวิทโฮเต็ล เลอคองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
more detail
21 พฤษภาคม 2558
พรีม่าร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ขอเชิญสมาชิกร่วมงานประชุม 1st Thailand Pharmaceutical Medicine Conference วันที่ 25 สิงหาคม - 27 สิงหาคม 2558 ณ โรมแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพฯ
more detail
15 สิงหาคม 2557
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญสมาชิกร่วมงานประชุมเภสัชกรรมนานาชาติ (74th FIP World Congress Bangkok) วันที่ 30 สิงหาคม - 4 กันยายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
more detail
11 กันยายน 2556
PReMA October 2013 Monthly Luncheon by Dr. Boon Vanasin on October 3, 2013 at Four Seasons Hotel
more detail
28 มิถุนายน 2556
PReMA July 2013 Monthly Luncheon by Rachata Unsuk on July 18, 2013 at Four Seasons Hotel
more detail
05 มีนาคม 2556
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 ณ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย
more detail
20 กุมภาพันธ์ 2556
ฝ่ายวิจัย ร่วมกับคณะกรรมการ CTC (Clinical Trial Center) จัดการประชุมฝึกอบรม Standard Course in Clinical Trials ในระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
more detail
05 กุมภาพันธ์ 2556
more detail
09 มกราคม 2556
more detail
24 มิถุนายน 2554
ชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การเสวนาเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ และการตอบคำถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของคนไทย เพื่อสร้างความกระจ่างต่อนโยบายของพรรคการเมืองด้านสุขภาพ
more detail
12 มกราคม 2554
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้กำหนดจัดการประชุม Standard Course in Clinical Trials 2011 ในระหว่างวันที่ 30 มี.ค. - 1 เม.ย.54
more detail
11 มกราคม 2554
By Mason School of Business The College of William & Mary
more detail
14 มิถุนายน 2553
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2553 เรื่อง บริโภคปลอดภัยด้วยการสื่อสารความเสี่ยง: ตื่นตัวแต่ไม่ตกใจ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือลิงค์ http://www.fda.moph.go.th/vigilance/Announcement-1.htm
more detail
22 เมษายน 2553
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการเภสัชกรรม ประจำปี ๒๕๕๓ และประชุมใหญ่สมัญ ประจำปี ๒๕๕๒ ในหัวข้อเรื่อง “บูรณาการสมรรถนะวิชาชีพและจริยธรรมสู่การสร้างคุณภาพชีวิต Integrating Ptofessional Competency with Ethics to Deliver Healthier Life” ในวันที่ ๒๓-๒๔ เม.ย.๕๓ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารถ กรุงเทพฯ
more detail
08 เมษายน 2553
Developing new strategies and insights in strengthening the sales force towards greater efficiency and productivity leading towards profitable growth Event Date: 17-18 May 2010 Location: Prince Hotel, KL, Malaysia
more detail
10 กุมภาพันธ์ 2553
5-7 กันยายน 2553 Hilton Phuket, ภูเก็ต, ประเทศไทย เชื่อมต่อช่องว่างระหว่าง Pharmacoeconimics และ Outcomes Research ระหว่างนักวิจัย, ผู้ออกนโยบาย, และนักปฏิบัติ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
more detail
09 กุมภาพันธ์ 2553
ด้วยสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จะจัดงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ในวันที่ 7 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ
more detail
09 กุมภาพันธ์ 2553
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จะจัดการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 8 เรื่อง “มิติใหม่ของการใช้ยาในโรคติดเชื้อ” ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุม Convention Hall ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
more detail
09 กุมภาพันธ์ 2553
ด้วยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จะจัดงานพระราชทานเพลิงศพประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2553 นี้ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร
more detail