ข่าวของพรีม่าและบริษัทสมาชิก
  print 
  สุขภาพดีกับพรีม่า ตอน การวิจัยพัฒนา...ปัจจัยสำคัญสู่ความก้าวหน้าด้านการรักษา ประจำวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 Bookmark and Share

วันอังคารที่ 9 ตค. เวลา 19:00–20:00 น. ทาง    ขึ้นปี 3

การวิจัยพัฒนา...ปัจจัยสำคัญสู่ความก้าวหน้าด้านการรักษา

การแพทย์ในปัจจุบันส่งผลให้คนมีอายุยืนขึ้น รับมือ/อยู่กับโรคร้าย เช่น มะเร็ง หัวใจ HIV/AIDS เบาหวาน ข้อ ฯลฯ ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรของทั้ง ผู้ป่วย แพทย์ และประเทศ สูงขึ้น ทั้งจากการป้องกันและรักษา ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาสนทนาถึง “คุณค่า” ของการวิจัยและพัฒนา ที่เป็น ยา วัคซีน หรือ แผนการรักษาใหม่ๆ  กับความยากลำบาก โอกาสล้มเหลว เวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเรื่องน่าชื่นชมยินดีกับผลงานของทีมแพทย์ไทย

การใช้ยา ก่อน..ขณะตั้งครรภ์..และหลังคลอด

ภญ.ผศ.นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ อุปนายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ มาให้ความรู้และข้อควรระวังในการใช้ยาโดยเฉพาะในสตรีที่มีโรคประจำตัวและจำเป็นต้องใช้ยา เพราะการให้นมลูกหลังคลอดอาจส่งผลถึงทารกตัวน้อย ความรู้ของคุณพ่อ-คุณแม่ และคำปรึกษาของแพทย์หรือเภสัชกร เป็นเรื่องจำเป็น

ย้อนกลับ

Comment

พรีม่าบน Twitter

พรีม่าบน Facebook