ข่าวของพรีม่าและบริษัทสมาชิก
  print 
  25 กันยายน วันเภสัชกรโลก – Pharmacist: Your Partner in Health Bookmark and Share


25 กันยายน วันเภสัชกรโลก – Pharmacist: Your Partner in Health

วันที่ 25 กันยายนของทุกปีได้รับการแต่งตั้งโดยสภา FIP ณ กรุงอิลตันบูล ให้เป็นวันเภสัชกรโลก (World Pharmacists Day) เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องบทบาทของเภสัชกรในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของประชากร โดยในปีนี้มีธีม คือ Pharmacist: Your Partner in Health หรือเภสัชกร: เพื่อนคู่ใจด้านสุขภาพของท่าน

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมวันเภสัชกรโลก สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ International Pharmaceutical Federation (FIP) ที่ http://www.fip.org/worldpharmacistsday 

ย้อนกลับ

Comment

พรีม่าบน Twitter

พรีม่าบน Facebook