เอกสารสำหรับประชาชน
เอกสารจากสมาคมพรีม่า
โลโก้สมาคมพรีม่า, แผ่นพับแนะนำสมาคม, หลักเกณฑ์ทางการขายและการตลาด, หนังสือสถิติสุขภาพของประเทศไทย, และอื่นๆ อีกมากมาย
more detail
เอกสารจากองค์กรต่างประเทศ
เอกสารจากองค์กรต่างประเทศ เช่น IFPMA, PhRMA, WHO, World Bank
more detail
เอกสารงานสัมนาร่วมกับมะเร็งวิทยาสมาคม (TSCO)
เอกสารงานสัมนาร่วมกับมะเร็งวิทยาสมาคม (TSCO)
more detail
เอกสารงานสัมนาในโครงการ p4P
เอกสารงานสัมนาในโครงการ p4P เช่น - เกาะติดก้าวสำคัญในการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ - งานสัมมนาการต่อต้านยาปลอม และอื่นๆอีกมากมาย
more detail