งานประชุมวิชาการ ThaiTECT Annual Meeting ครั้งที่ 17

24-25 สิงหาคม 2560
โรงแรม เดอะ สุโกศล

      รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการ ThaiTECT Annual Meeting ครั้งที่ 17 หัวข้อ “Paradigm Shift in Biomedical Research : Enhancing Economic Viabilities for Thailand” ในวันที่ 24 สิงหาคม ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ คุณวิริยะ จงไพศาล นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นผู้อภิปรายร่วม โดยเป็น คุณบุษกร เลิศวัฒนสิวลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้บรรยายในหัวข้อ “Development of Clinical Research Strategic Roadmap” โดยในแต่ละวันมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน