นายกสมาคม
นายวิริยะ จงไพศาล
General Manager
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 12 อาคารเวฟเพลส 55 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
อุปนายกสมาคม
มร. ฟิลลิป เมเยอร์
General Manager
บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด
ชั้น 27-29 อาคารรสาทาวเวอร์สอง 555 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อุปนายกสมาคม
นายปัญญา กิจเจริญการกุล
Managing Director
บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชั้น 19 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ 622 ถ.สุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขาธิการสมาคม
มร. หลุยส์-จอร์จ ลาสซองเนอรีย์
Chief Executive
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ชั้น 8-9 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์, 2 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เหรัญญิกสมาคม
มร. จอห์น แคลร์
Vice President - Business Unit Healthcare
บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด
2106 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
กรรมการ
มร. อาลี เจ็ม ออซ์เตริ์ก
General Manager
ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย)
87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 24 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กรรมการ
มิสคริสติน่า มูริซียโน
Managing Director
บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย)จำกัด
999/9 อาคารดิออฟฟิศ แอทเซ็นทรัลเวลิด์ ชั้น 37 เอ็มเอช 3701-3712 ถ.พระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กรรมการ
นางนิภาพร กุลพาณิชย์
Country Business Head
บริษัท แอ๊บวี่ จำกัด
1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 12 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
กรรมการ
มร.ริอาซ บัคช์
General Manager Thailand/Myanmar/Cambodia/Laos
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
28/19 หมู่ 4 ซ.แจ้งวัฒนะ 36 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
กรรมการ
มร.เซลิม เซสกิน
Country Manager
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 36 และ 37 อาคารยูไนเต็ต เซ็นเตอร์ 323 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
กรรมการ
มร.ทัตสึยะ อิเคดะ
Managing Director
บริษัท ไดอิจิ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 323 ชั้น 24 ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถนน สีลม แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500