นายกสมาคม
คุณวิริยะ จงไพศาล
General Manager
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 12 อาคารเวฟเพลส 55 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
อุปนายกสมาคม
Mr. Selim Sezgin
Country Manager
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 36 และ 37 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
อุปนายกสมาคม
Dr. Armin Wiesler
General Manager / Head of Human Pharma
บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด
2922/207-208 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขาธิการสมาคม
Mr. Louis-Georges Lassonnery
Chief Executive
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ชั้น 8-9 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์, 2 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เหรัญญิกสมาคม
Mr. John Clare
Vice President - Business Unit Healthcare
บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด
2106 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
กรรมการ
Mr. Riaz Buksh
General Manager Thailand/Myanmar/Cambodia/Laos
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
130/1 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
กรรมการ
Ms. Inge Kusuma
Country President
บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 19 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ 173/20 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
กรรมการ
Mr. Philippe Meyer
General Manager
บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด
อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ชั้น 26-27 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
กรรมการ
Mr. Kevin Peters
Managing Director
บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 37 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กรรมการ
Mr. Kris Sisneros
Managing Director
บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชั้น 19 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ 622 ถ.สุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
กรรมการ
คุณอนุชิต เทพสี
President
บริษัท เคียววะ ฮัคโค คิริน (ไทยแลนด์) จำกัด
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 20 ห้อง 2003บี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500